Motto

Naším mottem, je vytvářet společensky odpovědnou společnost, společnost, jejímž jádrem budou osoby, kteřé nesou cejch OZP (osob se zdravotním omezením). Nosným produktem je poradenství v oblasti managementu úspor s cílem přinášet našim partnerům přidanou hodnotu, prezentovanou jasně podloženými úsporami v režijních kapitolách.
 
Takto získané prostředky pak budou u našich partnerů využívány k dalšímu rozvoji, stabilizaci, konkurenceschopnosti a v neposlední řadě také k tvorbě nových pracovních míst. Naší odměnou je úspěch našich klientů a vždy pouze participace na úspoře, tedy spolupráce s sCENTRE Bohemia nepřináší žádné nové náklady.
 
Osobám OZP pak přinášíme možnost realizovat se také v oblastech, které respektují jejich vzdělání, dosavadní praxi, zkušenosti a ambice, nejsme jen dílnou manafakturního typu, ale výzvou pro nás je intelektuální potenciál našich pracovníků.
 
                          
 
Právo na zaměstnání, totiž neodmyslitelně patří k plnohodnotnému životu každého člověka. Možná se Vám zdá toto tvrzění zcela samozřejmé, mezi námi je však početná skupina lidí, pro něž trvalé pracovní uplatnění zdaleka samozřejmé není. Do této skupiny patří osoby OZP - neslyšící, lidé nevidomí, lidé s trvalými následky po traumatických úrazech, operacích, pro něž je možnost trvalého pracovního uplatnění na trhu práce mnohdy téměř nulová. Naše práce pro tuto skupinu lidí má pak nejen praktický, ale také etický, socializační a dá se říci, že i ozdravný význam.