Dokončena akvizice společnosti Synergy Solution s.r.o.

04.02.2015 12:48

Dne 3.2. 2015, došlo formálně k odkupu 100% obchodního podílu společnosti Synergy Solution s.r.o., společností sCENTRE Bohemia a.s.. sCENTRE se tak stává 100% vlastníkem Synergy Solution a tato společnost doplní portfolio sCENTRE, již v tuto chvíli vytvářející již více než stovku pracovních míst pro osoby OZP, příkladně ve společnosti Manlomka s.r.o., která je rovněž ve 100% vlastnictví sCENTRE Bohemia a.s..

 

Postupnými kroky, se tak naplňuje vize vytvoření významného podniku, na poli sociálního zaměstnávání, opírajícího se o široké spektrum uplatnění osob OZP. Pracovní pozice, jsou v rámci skupiny sCENTRE osobám OZP vytvářeny v samostatných projektech, nejen ve výrobních činnostech, ale také v administrativě, vzdělávání, marketingu a obchodní činnosti.

 

Práce pro osoby OZP je pravidelně nabízena prostřednictvím místně příslušných úřadů práce, ale také na našich stránkách a na facebookovém profilu sCENTRE Bohemia.