Náhradní plnění 2015, na co se připravit ?

10.12.2014 16:06

Institut náhradního plnění prochází v roce 2015 již několikaterou úpravou. Od 1.7.2015 má být spuštěn elektronický registr faktur, který má za cíl, eliminovat machinace s kapacitou, jež jednotliví poskytovatelé náhradního plnění pracují.

 

Jaký dopad to bude mít na trh a potřeby zaměstnavatelů ? Očekává se nárůst reálné ceny za poskytnutí náhradního plnění na dvojnásobek, což by v praxi stále představovalo minimálně 50% úsporu proti invalidní dani.

 

 

Máte již sepsánu rezervační smlouvu na náhradní plnění pro rok 2015 ? Pokud ne, je nejvyšší čas, kontaktujte nás na 778 234 034.