Náhradní plnění 2015, v čem je tento rok jiný

09.05.2015 22:19

Náhradní plnění 2015 - v čem doznává tato forma naplnění požadavků Zákona o zaměstnanosti největších změn ?

 

sCENTRE Bohemia a.s., jako skupina chráněných dílen, na počátku pátého měsíce roku bilancuje, v čem se poskytování náhradního plnění liší a co lze očekávat také v rámci poskytování služeb v režimu náhradní plnění 2016.

Hlavní změny spatřujeme ve:

- zvýšeném zájmu čerpatelů náhradního plnění o doložitelnost kapacity - firmy jsou si vědomy, že překročení limitů pro poskytovate náhradního plnění v důsledku dopadně na ně a to ve formě dodanění takzvané invalidní daně

 

- zvýšeném zájmu o dominantní OKEČ poskytovatele náhradního plnění. Byť předmětné zákonné normy neumí v aktuálním nastavení zamezit tomu, aby chráněná dílna poskytovala náhradní plnění příkladně na kancelářský sortiment, když sama vyrábí keramiku, čerpatelé náhradního plnění sami preferují sami realizaci svých potřeb v dominantním záběru OKEČ, poskytující chráněné dílny.

 

- zájmu o konzultačně - poradenské služby, směřující k výměně informací o dlouhodobé udržitelnosti pracovních míst pro osoby OZP a dialogu se specifickou skupinou zaměstnanců

 

Je náhradní plnění 2015 nebo náhradní plnění 2016, zajímavým tématem i ve Vaší společnosti, spojte řešení této problematiky s jedním z lídrů trhu, skupinou chráněných dílen sCENTRE Bohemia, pomůžeme postavit řešení přímo na míru Vaší společnosti. Kontaktujte nás na 778 234 034, případně e-mailem na info@scentre.cz.