Nabídka služeb sCENTRE

Komplexní servis v oblasti náhradního plnění

Segment poskytovatelů náhradního plnění doznává v posledních letech, v návaznosti na měnící se legislativu, řadu významných změn. Skupina sCENTRE Bohemia, prostřednictvím svých chráněných dílen nabízí svým klientů komplexní servis problematiky Zákona o zaměstnanosti, s cílem minimalizace výdajů na takzvaný povinný odvod do státního rozpočtu. Poskytované řešení tedy vychází z hledání ideální komodity v segmentu zboží, služeb nebo zadaných zakázek, které bude tím ekonomicky nejvýhodnějším řešením pro tu, kterou společnost. Jako jeden z předních poskytovatelů náhradního plnění jsme i pro Vaši společnost schopni poskytnout řešení v následujících komoditách.

                           

Management a dodávky strategických komodit (elektřina, plyn, PHM)

Pevné místo, chcete-li pilíř, má v každé firemní ekonomice dodávka strategických komodit, jako jsou elektřina, plyn, pohonné hmoty, případně v rámci služeb financování a správa vozového parku. Společnosti skupiny sCENTRE se na tuto oblast ve svém portfoliu intenzivně soustředí, jsme licencovaným obchodníkem s plynem, elektřinou a PHM. Předností spolupráce s námi, je vždy analytická podpora - tedy audit současného řešení s návrhem optimalizace pro další období, vycházející z cíle ušetřit a to s lepší podporou a bez dopadu na kvalitu služeb. Veškeré dodávky těchto komodit a s touto aktivitou spjaté administrativní služby jsou námi účtovány jako náhradní plnění.

                           

Strategické poradenství v oblasti managementu úspor

Strategické poradenství chápeme jako proces, v jehož rámci je firmám poskytována podpora a rady týkající se zejména strategie v oblastech obchodu, plánování, marketingu, managementu, lidských zdrojů, - tedy oblastí, které jsou mnohdy pro začínající podnikatele neznámé a naopak dlouhodobě etablované subjekty trpí určitou dávkou provozní slepoty. Pohled z venčí tedy vnáší do vnímání lidí nový náboj, navíc zbaven veškerých historických vazeb, interpersonálních vztahů, je ideálním odrazovým můstkem pro proces neustálého zlepšování. Jednou z deviz služeb skupiny sCENTRE je tedy oblast poradenství, úspor a racionalizace režijních výdajů klientských společností.