Audit potenciálu úspor

sCENTRE Bohemia a.s., nabízí svým klientům, jako další ze služeb, směřujících k ergonomizaci a efektivitě v oblasti režijních výdajů - audit potenciálu úspor. 
 
Tento audit má za cíl zjistit současný stav v rámci nákupů elektřiny, plynu, telekomunikací, PHM, IT/ICT, financování firemní flotily, položek OOPP, sortimentu kancelářského a sanitárního zboží, či vzdělávání. 
 
Po seznámení se s aktuálním stavem, je ze strany sCENTRE Bohemia navržena optimalizace těchto nákupů, s jasným finančním efektem - úsporou pro klienta, kdy se nám dlouhodobě daří realizovat úsporu v rozmězí 5-20%, v závislosti na konkrétním klientovi a komoditě. 
                          
Převzetí organizace nákupů těchto komodit, přináší klientům dlouhodobou úsporu, vylepšení vyjednávací pozice s ohledem na kumulovaný objem realizovaných obchodů skupiny sCENTRE, transparentní reporting o realizovaných nákupech a v neposlední řadě také náhradní plnění na každou z nabízené škály sortimentních položek.